Stöldskyddsmärkning med MärkDNA

MärkDNA är ett samlingsnamn på en typ av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även vid brottsutredning.

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA och vätskan penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är osynlig, men framträder under UV-ljus. Eftersom varje märkning är unik kan den spåras. Märkningen håller minst fem år på föremål.

MärkDNA förekommer idag i sprinklersystem på banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon eller på värdeföremål i hushåll. Det är en modern stöldskyddsmärkning som är flexibel och ger en spårbarhet som avskräcker kriminella.

MärkDNA:

 • kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde.
 • är spårbart.
 • kopplar samman föremålet med dess ägare.
 • gör föremål oattraktiva på hälerimarknaden.
 • avskräcker tjuven från att gå in bostäder och stjäla värdeföremål.
 • är en billig och enkel åtgärd att skydda privata värdeföremål.

MärkDNA löser inte alla inbrottsproblem men är ett utmärkt komplement till andra inbrottsskyddande åtgärder.

MärkDNA - så här gör du

 • Beställ ditt unika kit med märkDNA från en leverantör.
 • Hur många dekaler/skyltar finns med i kitet? Gå runt fastigheten och fundera över vilka platser som kan vara sårbara, till exempel altandörrar och fönster.
 • Märk fastigheten med dekaler. Glöm inte brevlådan.
 • När samtliga dekaler är uppsatta ska du börja märka föremål. Använd gärna inventarieförteckningen.
  Inventarieförteckning (pdf)
 • Märk föremålen. Använd eventuella ihåligheter till exempel vid fläkten på datorn eller i gravyr på smycken. Det försvårar eventuella försök att skrapa bort märkningen. Fotografera gärna föremålen du märkt. I bilen rekommenderas att du märker ratten/airbagen, xenon-lampor och navigatorer.
 • Skicka in dokumentationen till leverantören av märkDNA.
 • Spara ifylld inventarieförteckning på en säker plats.

Bostadsinbrott minskat i områden med DNA-märkning

MärkDNA har använts i England i ett femtontal år. Där har man sett att bostadsinbrotten har minskat avsevärt i områden där det genomförts DNA-märkning. Även våldsbrottslighet och annan brottslighet har minskat i dessa områden, och man har inte heller sett någon förskjutning av brottsligheten till närliggande områden.

Projekt med märkDNA i Staffanstorp

Under 2015 och 2016 genomfördes ett projekt med märkDNA i Staffanstorps kommun. I projektet deltog kommunen, polisen och försäkringsbolag. Målgruppen var samtliga hushåll i kommunen. Tillsammans med medborgarna arrangerades flera medborgarmöten med stor uppslutning. På ett par veckor hade över tusen hushåll i Staffanstorps kommun skaffat sig MärkDNA.

Under våren 2016 fortsatte kampanjen med fler aktiviteter, som uppsökande verksamhet i föreningslivet, ökad polisiär synlighet samt information.

Slutresultatet blev att antalet bostadsinbrott minskade med 35,5 procent mellan 2015 och 2016.

Staffanstorpsmodellen - en utvärdering av att förebygga bostadsinbrott med MärkDNA (pdf)

Projekt med MärkDNA i Stockholm

Under 2014 pågick ett projekt med MärkDNA i tre områden i Stockholms län. Syftet var att minska bostadsinbrott och inbrott i fordon i anslutning till bostad. Stocksund (Danderyds kommun), Sticklinge (Lidingö stad) och Fornudden (Tyresö kommun) ingick i projektet. I varje kommundel fick 500 hushåll kostnadsfritt MärkDNA från tre olika leverantörer under ledning av den lokala polisen.

I utvärderingen av projektet framkommer att risken för bostadsinbrott minskar med 40 procent i områden där metoden MärkDNA används.

Utvärdering av MärkDNA-projekt i Stockholm (pdf)

UV-lampor i alla "målade polisbilar"

Samtliga "målade" polisbilar i Stockholm, Skåne, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län har utrustats med UV-lampor. Dessa specialficklampor används för att kontrollera äktheten på olika id-handlingar och för att lättare hitta dna-märkt stöldgods.