Bankärenden via internet - skydda dig

Många banker erbjuder idag banktjänster över internet. Flera olika säkerhetslösningar används, dels lösningar som koddosor, så kallade skrapkort eller liknande, dels identifiering via certifikat.

Dosor, skrapkort och liknande fungerar endast mot din bank, medan certifikaten kan användas mot flera olika tjänster. Certifikaten kan förvaras som vanliga datafiler på din hårddisk, på en cd-skiva eller på särskilda bärare som smarta kort eller usb-minnen.

Facebookbedrägerier

Din dosa fungerar endast mot ditt konto. Om någon ber dig slå fram uppgifter på din dosa är han eller hon ute efter att komma åt dina pengar. Det är ett vanligt tillvägagångssätt i samband med kapade Facebookkonton.

Minska risken för brottet

Certifikatet kan endast användas tillsammans med ett lösenord. Skulle någon komma över ditt certifikat och ditt lösenord, till exempel genom datorintrång eller virusangrepp, kan certifikatet användas av obehöriga.

  1. Förvara certifikatet på en databärare som inte är tillgänglig annat än när den behövs, som till exempel ett usb-minne.
  2. Om möjligt, välj en annan lösning där certifikatet finns på ett smartkort.
  3. Se till att ditt virusskydd är uppdaterat.