Försök inte lura mig

Utbildning om hur äldre personer kan skydda sig mot bedrägerier.

Försök inte lura mig är ett utbildningspaket som innehåller handledning, filmer och annat material som ger ökad medvetenhet och bättre kunskaper om hur man kan skydda sig mot bedrägerier. Med stöd av en tydlig handledning kan utbildningen genomföras som studiecirkel eller användas som en del av ett informationsmöte. Polisen har tagit fram utbildningspaketet i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren.

Utbildningsmaterial - bedrägerier mot äldre

Mötesledarmanual

Instruktion hur du lägger upp utbildningen och vad du kan säga

Presentation

Bildspel för mötesinledning

Film

Utbildningsfilmer om bedrägerier mot äldre:

Film 1: Försök inte lura mig i hemmet (YouTube)

Film 2: Försök inte lura mig på stan (YouTube)

Film 3: Försök inte lura mig på nätet (YouTube)

Broschyrer

Tips och råd för att förebygga bedrägerier i offentlig miljö, i hemmet samt om någon försöker lura dig att lämna känsliga uppgifter eller sälja en vara eller tjänst till dig.

Försök inte lura mig i hemmet

Försök inte lura mig på stan

Försök inte lura mig på nätet

Informationsblad om "Försök inte lura mig".

Se "Försök inte lura mig" på UR Play

Polisen har i samarabete med UR Samtiden spelat in en serie samtal baserade på utbildningen ”Försök inte lura mig”. Där möter vi brottsoffer som delar med sig av sina erfarenheter av romans- och investeringsbedrägerier, bedrägerier i hemmet och telefonbedrägerier. Syftet är att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott och minska känslan av skam för den som drabbats.
Se "Försök inte lura mig" på UR Play.