Sök tillstånd för att använda skjutbana

Du behöver tillstånd från polisen för att använda en skjutbana.

När din ansökan prövas kontrollerar vi att skjutbanan uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och därför görs en besiktning.

Gör så här: 

1. Fyll i blanketten 

Sök tillstånd att använda skjutbana (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för att använda skjutbana (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider

3. Betala avgiften 

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

  • Avgift för att söka tillstånd för att använda en skjutbana är 7 100 kronor. Ska du förnya ett tillstånd är avgiften 320 kronor. 

Du får inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås. 

4. Du får ett besked

Du får ett besked från oss med e-post eller brev.

Vid ansökan om tillstånd för skjutbana behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 10 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Föreskrifter och allmänna råd om skjutbanor

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbanor

Tillfällig lösning där utbildad besiktningsperson saknas

Polisen har med anledning av den pandemi som råder upprättat en tillfällig lösning där besiktningsperson av skjutbanor saknas.
Detta då vissa utbildningar blivit stoppad på grund av den pandemi som råder.

I de fall fysisk besiktning inte kan genomföras kan en individuell prövning tillämpas. Det innebär att en representant från polisen tillsammans med en företrädare för banan dokumenterar och fotograferar det uppgifter som behövs för att genomföra en tillfällig prövning.

I andra fall kan den sökande själv få fylla i en blankett med de efterfrågade uppgifterna och bifoga fotografier för en bedömning om tillfälligt tillstånd. Därefter sker en handläggning vid polismyndigheten så snart som möjligt för att minimera tiden för skjutförbud på banan.

Om skjutbanan godkänns i detta förfarande kommer tillståndet att vara villkorat att det gäller fram tills en fysisk besiktning genomförts, dock senast inom 12 månader.