Sök på polisen.se

Tjänster och tillstånd

E-tjänster och blanketter

Polisens e-tjänster och blanketter samlade i en alfabetisk lista, från A till Ö.

Ta del av allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen.

SIS – begära ut uppgifter

Schengen Information System är ett gemensamt efterlysningssystem för länderna i Schengenområdet.

Delgivning

Delgivning är när information om beslut lämnas till en person. Polisen utför stämningsmannadelgivning.