Nätpatrullering

Under 2022 genomför Polismyndigheten ett pilotprojekt vid namn nätpatrullering. Projektet genomförs i polisregion Nord och målet är att öka den digitala närvaron i ett brottsbekämpande syfte.

Idag spenderar medborgaren allt mer tid på internet och syftet med pilotprojektet är att utforska hur svensk polis kan öka sin närvaro digitalt, att arbeta relationskapande och gränssättande på olika sociala plattformar.

Målet med projektet är att polisen med en ökad närvaro i sociala medier och i digitala plattformar ska hitta nya polisoperativa former för att kunna vara tillgänglig för medborgarna och skapa kontakt och dialog. 

I vår omvärld är nätpatrullering redan etablerad. I Europol arbetar flera medlemsländer med ”patrolling the internet” och i Norge har polisen sedan flera år dedikerat områdespoliser i varje polisdistrikt att arbeta heltid med ”nettpatrullering”. 

De poliser som utforskar nätpatrullering finns i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.