Ansök om stöd till verksamhet för avhoppare

Polismyndigheten har i regleringsbrevet 2023 fått i uppdrag att besluta om medel till avhopparverksamhet.

Kommunernas socialtjänster ansöker om det statliga stödet som ska användas i enskilda avhopparärenden. Medlen får fördelas till etablerade organisationer om kommunen väljer att ta hjälp av en sådan.

Ansökningsdatum för 2023 samt uppdaterade riktlinjer för statliga medel kommer i april.

Avhoppare | Polismyndigheten