Nationella bedömandegruppen – polisens arbete

Gruppen består av sexton rutinerade utredningsledare från landets polisregioner och nationella operativa avdelning (Noa) som granskar svårlösta mordfall.

Nationella bedömandegruppen aktiveras om en misstänkt inte har hittats senast trettio dagar efter att ett våldsbrott med dödlig utgång har ägt rum.

  • Samtliga medlemmar i bedömandegruppen har kvar sina ordinarie tjänster.
  • Bedömningsuppdragen är en sidouppgift där de turas om i team om två.
  • På plats går de igenom utredningen och ser över exempelvis organisation och kompetenser. 
  • Arbetet resulterar i en rapport med rekommendationer och råd för det fortsatta utredningsarbetet.
  • Medlemmar i bedömandegruppen granskar aldrig ärenden i den region där de har sina ordinarie tjänster.