Telefonnummer

Ring alltid 112 vid pågående brott. Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott som inte kan anmälas via e-tjänst.

Väntetiderna till 114 14 är i nuläget mycket långa

De långa väntetiderna berör polisens kontaktcenter som hanterar anmälningar och tips som rings in via 114 14. Många ärenden kan du hantera själv via polisens e-tjänster istället för att ringa. Du hittar e-tjänsterna här. 

114 14 - polisens telefonnummer

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året. De som svarar pratar svenska och engelska.

  • Slå endast 114 14, utan riktnummer.
  • Från utlandet ringer du +46 77 114 14 00.
  • 114 14 är inte ett gratisnummer. Samtalstaxan beror på vilket telefonabonnemang du har.
  • När du ringer 114 14 kommer du till ett röststyrt talsvar. Säg vad ditt ärende är så kopplas du vidare.

112 - larmnummer om du behöver akut hjälp

När du ringer 112 är det SOS Alarm som tar emot ditt samtal och larmar polisen. De som svarar pratar svenska och engelska. Om det finns tid kan de ta hjälp av en tolk. 112 är ett gratisnummer.

Ring 112 för att larma polisen:

  • om du är eller nyligen varit utsatt för brott – oavsett hur allvarligt brottet är.
  • vid pågående eller nyligen inträffade händelser som innebär fara för liv, egendom eller miljö.
  • om du vet att ett brott kommer att begås, att ett brott pågår eller att ett brott nyligen har skett – oavsett hur allvarligt brottet är.
  • om du varit med om en viltolycka i trafiken.

Nå 112 eller 114 14 via förmedlingstjänst

Du som är döv, tal- eller hörselskadad kan använda Post- och telestyrelsens (PTS) förmedlingstjänster texttelefoni.se och bildtelefoni.net för nödnumret 112 och polisens nummer för icke akuta ärenden 114 14.

Frågor och svar om polisens telefonnummer

När ska jag ringa 112 och när ska jag ringa 114 14?

Vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa och egendom ska du ringa 112. Vid andra ärenden där du behöver kontakt, information eller vill göra en anmälan, ring 114 14.

Vem svarar när jag ringer 114 14?

Beroende på vad ditt ärende gäller och vad du berättar i talsvaret, så hamnar du antingen hos operatörer på polisens växel eller hos operatörer på polisens kontaktcenter. Polisens växel ger service och information till allmänheten och polisens kontaktcenter upprättar polisanmälan och tar emot tips.

Varför kan det vara lång kö ibland när jag ringer 114 14?

Det beror på vilket ärende du har. På polisens kontaktcenter kan samtalen ibland ta längre tid, eftersom vissa ärenden kan vara komplexa och det kan vara mycket information som ska läggas in i anmälan. Då kan väntetiden ibland vara längre.

Kan jag göra en polisanmälan på webben eller måste jag ringa?

Du kan använda polisens e-tjänster för att anmäla vissa typer av brott. Det finns också e-tjänster för att ansöka om olika typer av tillstånd och för att boka tid för att ansöka om pass och nationellt id kort.

Gör en polisanmälan

Passexpeditioner med tidsbokning

Alla e-tjänster och blanketter

Jag vill tipsa polisen om brott, vilket nummer ringer jag då?

Vill du tipsa polisen om ett pågående brott ska du ringa 112. Är det inte en akut situation, ring 114 14. Det finns även webbformulär som du kan använda för att tipsa polisen. 

Tipsa polisen via webben