Förklaring av antagningskrav

Fördjupande information om fysiska, medicinska och psykologiska antagningskrav till polisutbildningen.

Fysiska krav

För att klara av arbetets fysiska krav behövs såväl styrka och bålstabilitet som rörlighet och kondition. Du ska klara uppgifter som innebär fysisk hantering av personer som exempelvis behöver lyftas eller bäras. Ibland kan du behöva använda våld.

Arbetsuppgifterna är väldigt skiftande och en stor del av tiden tillbringas i tjänstebilen eller vid datorn. Polisarbetet innebär också att stå still i flera timmar, exempelvis vid bevakningsuppgifter eller då trafiken ska omdirigeras. Långa arbetspass kan förekomma utan möjlighet för poliserna att hinna äta mat och i olika väderförhållanden som hetta, kyla och regn. Ibland utan möjlighet att hinna äta mat.

Skilda fysiska krav för män och kvinnor

Att polisen behöver både kvinnor och män i polisyrket för att klara sitt uppdrag är självklart.

De fysiska kraven går inte att ange i kilo eller sekunder eftersom det inte går att förutsäga hur mycket en berusad person som ska lyftas väger, hur stark en våldsam gärningsman är eller hur fort en flyende misstänkt springer. Poliser behöver därför ha god kondition och viss styrka, oavsett om de är kvinnor eller män.

Att män och kvinnor har olika fysiska förutsättningar är oomtvistat. Det finns få idrotter där kvinnor och män tävlar gemensamt. För att hitta de kvinnor respektive män som har bäst fysiska förutsättningar för polisyrket behöver därför de fysiska antagningskraven vara differentierade.

Skillnaden i könsmässiga förutsättningar avseende kondition är små medan de styrkemässiga är större. Därför är antagningskraven lika för kvinnor och män när det gäller kondition men skilda när det gäller kroppsstyrka. Skillnaderna i de värden som krävs för godkänt resultat har beräknats utifrån tidigare resultat från flera års tester inom både Polismyndigheten och Försvarsmakten.

Medicinska krav

Det är inte möjligt att visa en fullständig lista på hälsotillstånd som hindrar dig från att bli antagen till polisutbildningen. De medicinska prövningar som gäller för antagning till polisutbildningen är utformad utifrån krav och påfrestningar som du skulle utsättas för i polisyrket. Arbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer, i många olika miljöer, där det ställs höga krav på hur man agerar och att rätt beslut fattas.

Du som slutligen antas får därför inte ha ett medicinskt hälsotillstånd eller symptom som kan utlösas eller förvärras av arbetet, till exempel på grund av ett behov av regelbunden medicinering och tillgång till mediciner. Du får inte heller ha ett hälsotillstånd eller symptom som kan framkalla fara för dig själv, kollegor eller allmänheten.

Neuropsykiatrisk diagnos som till exempel ADHD

Om du har eller har haft ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos kan det påverka dina möjligheter att bli antagen till polisutbildningen och bli polis. Har du den här typen av diagnos får du likväl möjlighet till prövning med en individuell bedömning hos Plikt- och Prövningsverket, om du uppfyller övriga kriterier. Som en följd av Polismyndighetens beslut att ändra reglerna för antagningen till polisutbildningen har även bedömningsgrunden uppdaterats, från och med den 1 november kan den som har ett specialistläkarintyg boka tid för prövning.

Specialistläkarintyget ska vara utfärdat enligt de bedömningsgrunder som Polismyndigheten har beslutat för att vara giltigt vid din prövning. Du ska ta med dig informationen om intygsförfarande vid neuropsykiatriska diagnoser (se länk nedan) till läkarbesök hos en specialistläkare inom psykiatri, du får själv boka tid och stå för eventuella kostnader.

Intygsförfarande vid neuropsykiatriska diagnoser

Psykologiska krav

Lämplighet för polisyrket är ett grundläggande krav, vilket innebär att du ska klara av att fungera i en mängd olika situationer. Det ställs krav på att du har självinsikt i en sådan omfattning att dina egna känslor inte påverkar möjligheten att lösa en viss uppgift, oavsett situation.

Personlig mognad

Vad som avses med personlig mognad:

 • Att du har förmågan att se dina egna styrkor och svagheter.
 • Att du uppträder sakligt utan att dina egna värderingar och behov står i fokus.
 • Att du klarar av att fatta beslut och vara trygg i dessa.
 • Att du är prestigelös och har förmågan att ändra eller omvärdera fattade beslut.
 • Att du är medveten om hur ditt eget beteende och dina egna beslut påverkar omgivningen och tar ansvar för det.
 • Att du kan hantera motgångar och kränkningar.
 • Att du är stresstålig och agerar med omdöme, även i stressfyllda och hotfyllda situationer.

Lyhörd och flexibel

Polisarbetet är i stora delar händelsestyrt. Detta ställer krav på att du har en god uppfattningsförmåga och snabbt kan anpassa ditt beteende efter ändrade förutsättningar. För att detta ska vara möjligt måste du vara öppen för att förändra ditt förhållningssätt men också den metod du använder dig av.

Vad som avses med lyhörd och flexibel:

 • Att du kan avläsa omgivningens signaler och stämning, samt bemöta dessa på ett lämpligt sätt.
 • Att du är mottaglig för andras uppfattning, omdömen och tankar.
 • Att du har förmågan att hantera uppkomna, ej planerade, situationer.
 • Att du är öppen för att kunna prioritera. Och prioritera om när situationen kräver det.

Engagerad och ansvarsfull

Det ställs krav på att du agerar i enhetlighet med vad samhället förväntar sig av Polisen. Du som framtida medarbetare måste därför vara intresserad av samhällsfrågor och vilja vara med i den ständiga utvecklingen av polisen som organisation.

Vad som avses med engagerad och ansvarsfull:

 • Att du visar respekt för andra människor och deras olikheter.
 • Att du är engagerad i mötet och samarbetet med andra.
 • Att du bidrar till din egen och andras utveckling.
 • Att du ser dig som en del i helheten och bidrar till denna.
 • Att du kan arbeta både självständigt och i grupp.
 • Att du delar med dig av och tar emot kunskap.
 • Att du är handlings- och beslutskraftig när situationen kräver det.
 • Att du har civilkurage och står upp för andra utan tanke på egen vinning.
 • Att du är rättsmedveten och har en klar uppfattning om demokratiska grundvärderingar.

Tålmodig och noggrann

Polisyrket kräver i många delar tålamod och ett noggrant tillvägagångssätt. Som polis måste du även respektera gemensamma ordningsregler och rutiner. Detta kan handla om att anpassa dig till viss tidsåtgång, ha en korrekt klädsel och ta hand om din egen och den gemensamma utrustningen. Vad som avses med tålmodig och noggrann:

 • Att du är uthållig i förhållande till vad uppgiften kräver.
 • Att du ser detaljer som är av betydelse för att nå önskat resultat.
 • Att du är strukturerad i ditt sätt att vara, genom att planera, ordna och systematisera samt sortera bort det som inte tillför något.

Kommunikativ

Polisyrket innebär krav på att du kan uttrycka dig korrekt och tydligt i kontakten med allmänheten. Detta innefattar även den kroppsliga framtoningen där du måste vara medveten om vilka signaler du skickar ut. De kommunikativa egenskaperna är en viktig del i Polisens förtroendebyggande arbete.

Vad som avses med kommunikativ:

 • Att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
 • Att du är medveten om att ditt eget beteende påverkar omgivningen och tar ansvar för det.
 • Att du har förmågan att lyssna på och förstå andra människor.

Tillbaka till antagningskrav