Drönare

Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller vid flygning av drönare. Tänk på att du är skyldig att följa de lagar som gäller för all luftfart när du flyger med drönare.

Regler för drönare

Den 1 januari 2021 började nya regler för flygning med drönare att gälla. Reglerna är gemensamma inom hela EU och gäller inte drönare som flyger inomhus. Förändringarna kan sammanfattas i några punkter:

  • Nu måste alla som flyger drönare ha drönarkort som du får efter att du gått en nätbaserad utbildning och du skrivit ett godkänt prov. Efter godkänd utbildning blir du fjärrpilot.
  • Det ska vid varje flygning finnas en ansvarig operatör som tar ansvar för att flygningen sker på ett säkert sätt och att fjärrpiloten har rätt kompetens för flygningen.
  • Både provet och ansökan till operatör gör du på Transportstyrelsens hemsida.

Med de nya reglerna får drönarna olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori. För öppen kategori vid flygning med drönare under 25 kilo behöver du inga tillstånd, bara drönarkort.

För flygning i öppen kategori finns några grundregler som alltid gäller:

  • Flyg inte utom synhåll
  • Flyg inte högre än 120 meter (utom över hinder)
  • Flyg inte över folk eller på ett sätt som kan vara farligt för andra
  • Din drönare ska vara CE-märkt och C-klassad samt särskilt utmärkt

Önskar du flyga på annat sätt än ovanstående måste du söka tillstånd för detta hos Transportstyrelsen. Då kommer du att flyga i antingen i specifik eller certifierad kategori.

Regler för drönare på Transportstyrelsens webbplats

Vad gäller vid flygplatsers kontrollzoner

Transportstyrelsens regler behandlar bland annat flygning med drönare i en flygplats kontrollzon. Drönare får under vissa förutsättningar flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikenheten.

Om man flyger i kontrollzoner i strid med reglerna kan man göra sig skyldig till brott mot luftfartslagen (2010:500).

Att flyga över skyddsobjekt/restriktionsområden

Det är ofta förbjudet att flyga med drönare över ett skyddsobjekt eller restriktionsområde som exempelvis naturreservat, fängelser och militära områden.

Över vissa områden är det alltid förbjudet att flyga medan det i andra kan vara mer tillfälligt beroende på vilken aktivitet som sker i området.

Man kan göra sig skyldig till brott mot skyddslagen (2010:305) om man flyger över ett sådant område.

Fotografering med drönare

Fotografering med drönare som görs av privatpersoner och företag kräver inte något särskilt tillstånd enligt kameralagstiftningen. Både dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens regler måste dock följas.

Om personer kan identifieras med hjälp av bilderna blir den som fotograferar personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som fångas av kameran. Med personuppgiftsansvaret följer att man måste uppfylla de krav som framgår av författningarna, till exempel att informera om bevakningen och ange kontaktuppgifter för den som vill veta mer om bevakningen.

Om man däremot flyger drönaren på en sådan hög höjd att personer som hamnar i bild inte går att identifiera så sker ingen personuppgiftsbehandling. I dessa fall gäller varken dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen.

Publicering och spridning av flygfoto (geografisk information)

Om du vill publicera eller på annat sätt sprida flygfoton eller liknande sammanställningar av geografisk information krävs tillstånd från Lantmäteriet.