Ordningsbot

Har du fått ett föreläggande av ordningsbot som du har skrivit under? I så fall behöver du betala din bot inom trettio dagar.

Betala ordningsbot

Har du skrivit under ett föreläggande av ordningsbot betyder det att du har godkänt föreläggandet. Ordningsboten ska betalas inom 30 dagar från godkännandet. Använd Polismyndighetens bankgiro för ordningsböter: 520-0878. Ange föreläggandenummer/OCR-nummer när du betalar. Numret står på ordningsboten, längst upp i högra hörnet av boten, 9-12 siffror.

Betalar du inte i tid får du en betalningspåminnelse. Ingen extra avgift tas ut för påminnelsen.

Skjuta upp betalning av ordningsbot

Polisen får enligt lag inte ge någon en avbetalningsplan eller ge anstånd på betalningen. Du kan alltså inte betala senare eller dela upp din betalning på flera olika tillfällen.

Betala ordningsbot från annat land

Använd Polismyndighetens IBAN-nummer för ordningsböter: SE03 1200 0000 0128 1010 9842. BIC-adress: DABASESX, Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm.

Ange föreläggandenummer/OCR-nummer. Numret står på inbetalningskortet.

Om du inte betalar ordningsboten

Om du efter att ha fått en påminnelse inte betalar böterna, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Då tillkommer en avgift på 600 kronor. När ärendet överlämnats är det avslutat hos polisen. Har du frågor om ärendet är det Kronofogden du ska kontakta, inte polisen.

Kontaktuppgifter på Kronofogdens webbplats

Tappat bort ordningsbot?

Har du tappat bort ordningsboten kan du vänta tills du får en påminnelse och betala den då. Det läggs inte på någon extra avgift för påminnelsen. Du kan också ringa på nummer: 010-56 335 04, måndag till fredag klockan 10.00 - 14.30 och få uppgifter om belopp, ocr-nummer och kontonummer.

Överklaga ordningsbot

Ett påskrivet föreläggande gäller som en dom som vunnit laga kraft och kan bara undanröjas av domstol. Kontakta den tingsrätt där förseelsen hände om du har frågor eller ska överklaga.

Kontaktuppgifter till alla tingsrätter i Sverige på domstol.se

Fråga om ordningsbot

Har du frågor om vad som hänt och varför du fått en ordningsbot, kontakta den som har utfärdat ordningsboten. Det kan vara polisen, Tullverket eller Kustbevakningen. Är det Polismyndigheten, kontakta polisen där det hände. Ha föreläggandenumret redo när du ringer. Föreläggandenumret hittar du på ordningsboten.

Polismyndigheten – adress och kontakt

Frågor om betalning

Om du har frågor om betalningen, kontakta polisen via e-post ordningsbot@polisen.se eller ring på nummer: 010-56 335 04, måndag till fredag klockan 10.00 - 14.30. Ange alltid ärendenummer, föreläggandenummer eller referensnummer vid kontakt med oss.

Böter ordlista

Avgift till brottsofferfonden

Alla som dömts för ett brott som kan leda till fängelsestraff måste betala en brottsofferfondavgift. Brottsofferfondsavgiften ingår i den summa som står på det inbetalningskort som skickas ut av polisen.

Brottsofferfonden, Brottsoffermyndigheten 

Dagsböter

Dagsböter används vid lite allvarligare brott. Antalet dagsböter visar hur allvarligt brottet eller brotten är. Storleken på dagsboten är beroende av din inkomst. För att räkna ut summan du ska betala multiplicerar du storleken på dagsboten med antalet dagar du ska betala. Antalet dagsböter kan vara minst 30 och högst 150. Är det ett gemensamt straff för flera brott är maxantalet 200.

Laga kraft

När en dom "vunnit laga kraft" betyder det att den inte längre kan överklagas.

Penningböter

Används mest vid mindre förseelser. Storleken på penningböter beror bara på hur allvarlig förseelsen är. Din inkomst har alltså inte någon betydelse för penningböternas storlek.

Skadestånd

Om ett strafföreläggande eller dom innehåller uppgift om skadestånd, ska den betalas till målsäganden (den person som blivit utsatt för brott). Om du inte betalar frivilligt, kan målsäganden driva in beloppet med hjälp av Kronofogdemyndigheten, vilket innebär att kostnaden stiger. Observera att polisen inte skickar ut något inbetalningskort vad gäller skadestånd. Har du frågor ska du kontakta den åklagarkammare eller domstol som har utfätdat domen.