Kontaktformulär och postadresser

Kontaktinformation till de sju polisregionerna, nationella avdelningar och andra delar av Polismyndigheten.

Kontakta din region

Kontakta polisregion Bergslagen

I Bergslagen ingår: Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

Kontakta polisregion Mitt

I Mitt ingår: Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län.

Kontakta polisregion Nord

I Nord ingår: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Kontakta polisregion Stockholm

I Stockholm ingår: Stockholms län och Gotlands län. 

Kontakta polisregion Syd

I Syd ingår: Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.

Kontakta polisregion Väst

I Väst ingår: Hallands län och Västra Götalands län.

Kontakta polisregion Öst

I Öst ingår: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län.

Kontakta nationella avdelningar 

I de nationella avdelningarna ingår: ekonomiavdelningen, hr-avdelningen, it-avdelningen, kommunikationsavdelningen, Nationellt forensiskt centrum (NFC), Nationella operativa avdelningen (Noa), rättsavdelningen och rikspolischefens kansli.

Kontakta nationella avdelningar

Kontakta Polismyndighetens nationella forensiska centrum (NFC)

NFC:s webbplats

E-post: registrator.nfc@polisen.se

Fakturaadress

Fakturor  till Polismyndigheten

Kontaktuppgifter för offentlig förvaltning och företag

Adresser för dig som arbetar i offentlig förvaltning, organisationer eller företag.

Kontaktuppgifter för offentlig förvaltning och företag

Kontakta Polismuseet

Polismuseets webbplats

Kontakta Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst

E-post: library@phs.police.se

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst