Tillgänglighet för polisens webbplatser

Polismyndigheten står bakom de fyra webbplatserna polisen.se, nfc.polisen.se, polismuseet.se och tidningensvenskpolis.se. Webbplatserna bygger på samma teknik och uppdateras av polisens medarbetare.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatserna. Den här texten beskriver hur polisen.se, nfc.polisen.se, polismuseet.se och tidningensvenskpolis.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Informationen nedan gäller dessa fyra webbplatser, om det inte står något annat i en viss punkt.

Polisen har även ett antal e-tjänster på domänen etjanster.polisen.se och e-tjänster för tidsbokning av pass- och idkortsansökan på domänen bokapass.nemoq.se. Polisens volontärportal för region Stockholm finns på domänen volontar.polisen.se. Polisen är dessutom medansvarig för webbplatsen viltolycka.se. 

Hur tillgängliga är webbplatserna?

Polisen.se, nfc.polisen.se, polismuseet.se eller tidningensvenskpolis.se är delvis förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver information från polisen.se, nfc.polisen.se, polismuseet.se eller tidningensvenskpolis.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Webbplatserna polisen.se, nfc.polisen.se, polismuseet.se och tidningensvenskpolis.se är delvis förenliga med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Informationen gäller dessa fyra webbplatser, om det inte står något annat i en viss punkt.

  • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. 
  • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i länkar, hänvisningar och rubriker.
  • När fel uppstår meddelas det inte alltid tydligt för användaren och syfte med inmatningsfält i webbformulär är inte angivet. Det gäller bland annat de enkla webbformulär, till exempel e-postformulär, som används på polisen.se, nfc.polisen.se och polismuseet.se.
  • Filmer som visas på våra webbplatser ligger idag på youtube.com. Dessa filmer är idag inte syntolkade. En del äldre filmer är inte heller textade. Vi planerar för att införa en egen filmspelare för våra webbplatser som ger besökaren möjlighet att välja syntolkning.
  • Filmer som är publicerade i polisens sociala medie-kanaler är inte syntolkade, i vissa fall är de inte heller textade
  • Alla pdf-filer är inte tillgängliga. Till exempel saknas titel, rubriker, språkdefinition och alt-texter till bilder. Dokument är inte uppmärkta med korrekt rubrikstruktur och tabeller är inte heller korrekt märkta. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter saknar etiketter. En del dokument är inskannade som bilder och har ingen alternativ presentation.

Polismyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • otillgängliga pdf-filer publicerade före den 23 september 2020. Det är ett omfattande arbete att anpassa alla tidigare publicerade dokument på så att de uppfyller de skärpta lagkraven för tillgänglighet.
  • syntolkning av filmer publicerade före 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Konsultbolaget Funka har gjort en oberoende granskning av polisen.se utifrån standarden WCAG 2.0 AA. Funka gjorde både en revision av teknik och pedagogik och en revision av innehållet. Båda revisionerna gjordes under 2018 och har legat till grund utlåtandet ovan. Eftersom nfc.polisen.se, polismuseet.se och tidningensvenskpolis.se är utformade på samma sätt som polisen.se har polisen bedömt att det inte behövs en separat revision av dessa webbplatser.

Sedan Funkas revision gjordes har WCAG-standarden uppdaterats och polisen har också arbetat med att åtgärda de brister som Funkas revision visade på. Inför framtagandet av detta utlåtande har polisen gjort en egen bedömning av hur väl webbplatserna lever upp till kraven i WCAG 2.1 AA.

Funkas revision av teknik och pedagogik på polisen.se gjordes under perioden 2018-03-06 till 2018-04-06 och Funkas revision av innehållet på polisen.se gjordes under perioden 2018-06-04 till 2018-08-16.

Polisen har gjort en egen bedömning av tillgängligheten i dokument med hjälp av ett tekniskt verktyg. Polisen jobbar kontinuerligt med att bedöma och följa upp tillgängligheten för våra webbplatser med hjälp av bland annat verktyget Siteimprove.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-23.