Sök på polisen.se

Teckenspråksfilmer

I filmerna får du information om hur du anmäler brott, kontaktar polisen, söker pass och om vilka regler som gäller i trafiken. Du får också veta vilket stöd du kan få om du har utsatts för ett brott.

Undersökning om information på svenskt teckenspråk

Vill du delta i Språkrådets undersökning om myndighetens information på svenskt teckenspråk? Läs mer hos Språkrådet. Enkäten är öppen fram till och med den 30 september 2020.

Språkrådets undersökning om information på teckenspråk och finska