Polisen samverkar om våld i ungas relationer

Vad är egentligen en schysst relation? Är svartsjuka ett tecken på kärlek? Och vad är egentligen våld? Det är inte alltid lätt att veta det, särskilt inte när man är ung. Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt hjälper unga med viktiga samtal.

Nästan en av fyra tjejer i åldern 16-24 år har någon gång utsatts för våld. För killar är siffran 14 procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

– Våld i ungas relationer följer ofta samma mönster som i vuxnas relationer och kan utgöras av sexuella övergrepp av olika slag, psykiskt våld om kontroll och hot, liksom fysiskt våld som knuffar, slag och strypvåld, säger Erika Gyllenswärd, verksamhetsutvecklare brott i nära relation, nationella operativa avdelningen, NOA.

Svartsjuka är inte romantiskt drivs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter. I år är det sjunde året som kampanjen görs, men det är första året som Polismyndigheten medverkar i samverkan.

Metodstöd och material finns samlat

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt pågår från den 1 februari till den 31 mars. På webbplatsen svartsjukaarinteromantiskt.se finns material, filmer och metodstöd samlat. Webbsidan riktar sig till både unga och yrkesverksamma.