Tre månader med snabbare lagföring i Uppsala

Polis arbetar med underlag för snabbare lagföring i en polisbil.

Bild: Polisen

Domar gällande rattfylleri, brott mot knivlagen och narkotika är några av brotten som lösts med hjälp av snabbare lagföring.

Den första september infördes snabbare lagföring i polisområde Uppsala. En arbetsmetod vid enklare brott där polisen utreder brottet direkt vid ingripandet. Hittills har polisområde Uppsala, som består av lokalpolisområdena Enköping/Håbo, Norduppland och Uppsala/Knivsta, hanterat över 600 ärenden inom ramen för metoden.

– Vi ser att vi har färre ärenden med gärningspersoner, som har många misstankar. Ärenden som annars skulle ha förundersökningsbegränsats eller lagts ner för att straffvärdet i en rättegång inte påverkas för den misstänkte, säger Arne Nolén, införandeansvarig för snabbare lagföring i polisområde Uppsala. 

Snabbare lagföring är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, tingsrätterna, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården. Metoden kortar tiden från brott till dom, från i genomsnitt 22 veckor till cirka sex. När en polispatrull stoppar en misstänkt gör den klart utredningen på plats och ger den misstänkte direkt en preliminär tid för rättegång eller en fullmakt för strafföreläggande.

– Det är positivt att misstänkta får en snabb respons från samhället om sitt felaktiga beteende och att målsägare och vittnen har händelserna i färskt minne och kan under rättegången lämna mer precisa och riktiga redogörelser, säger Arne Nolén.

I polisområde Uppsala arbetar polisen med metoden exempelvis mot brott som olovlig- och grov olovlig körning, narkotikabrott, trafikbrott som inte gått att avrapportera med ordningsbot, stöld, brott mot knivlagen, köp av sexuell tjänst och skadegörelse.

Från årsskiftet kommer det att komma ny lagstiftning gällande snabbare lagföring.

– Under 2023 förväntar jag mig en ökning i mängden ärenden som hanteras med metoden snabbare lagföring och vi kommer också att bredda oss och arbeta med fler ärendekategorier än vad vi har gjort nu i början, säger Arne Nolén.

Resultat av domar inom ramen för snabbare lagföring

En fullmakt för strafföreläggande på 93 800 kr för rattfylleri där misstänkt blåste 0,48 mg/L. Handläggningstid från brott till dom 5 dagar.

16 800 kronor i dagsböter för rattfylleri, brott mot knivlagen och eget bruk narkotika. Handläggningstid från brott till dom är 4 veckor.

4 800 kronor i dagsböter för ringa stöld under 100 kronor. Handläggningstid från brott till dom 16 dagar.