Polisen, brotten och tryggheten 2021

Tre polisbilar som kör över en bro i kvällsljus och texten polisen, brotten och tryggheten.

Vad är polisens lägesbild av den grova organiserade brottsligheten i nuläget? Vad kan vi som samhälle göra för att hindra en kriminell bana och varför pratar vi inte lika mycket om de kvinnor som misshandlas till döds i sina hem?

Polismyndigheten arbetar på medborgarnas uppdrag. Tillsammans med ett flertal olika aktörer i samhället bidrar vi till att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Ta del av det aktuella kunskapsläget och polisens arbete i fördjupande samtal med polisens experter och externa aktörer. Vi riktar oss till dig som är verksam inom brottsbekämpande frågor i vårt samhälle men alla kan ta del av sändningen.

Här kan du se inspelningarna ifrån seminariet uppdelat i de aktuella ämnen som lyfts. 

Polisens utmaningar – idag och i framtiden

Introduktion av rikspolischef Anders Thornberg. Han ger sin bild av polisens utmaningar, behovet av skarpare verktyg och att bli fler anställda. Samtalet avrundas med frågor från moderator Anna Bellman.

Hela Sveriges polis – om skiftande brottslighet i ett avlångt land

Micael Säll Lindahl, regionpolischef i Nord, och Petra Stenkula, polisområdeschef i Malmö, samtalar om det breda uppdraget och de skilda behov som möter polisen i Nord och Syd, på landet och i staden, och hur utmaningarna längst ut i linjen påverkas av att vi fram till år 2024 får 10 000 fler poliser.

En kriminell bana – vilken roll har samverkan för att förebygga gängbrottslighet?

Carin Götblad, polismästare Noa, ger en lägesbild och statistik över utvecklingen. Därefter möter vi representanter för polis, socialtjänst och skola från några av Sveriges utsatta områden. Kadir Yilmaz, förste socialsekreterare utredning unga i Botkyrka, Marika Andersson, rektor skolområde Lövgärdet i Göteborg, och Martin Lazar, kommunpolis i Botkyrka, samtalar och beskriver sitt arbete för att förhindra att unga hamnar i kriminalitet och vad de tror krävs för att vända trenden.

Kriminaliteten idag och imorgon – hur nya metoder bekämpar brottslighet i en internationell miljö

Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten Noa, fördjupar bilden av kriminaliteten idag. Hon beskriver den allt allvarligare situationen med det synliga våldet i kriminella miljöer där det mer och mer handlar om att döda, inte skrämmas och skada. I skuggan av detta synliga våld växer den organiserade brottsligheten sig starkare genom att systematiskt utnyttja strategiska sårbarheter i samhället. Svensk polis och samhället måste därför arbeta otroligt långsiktigt och otroligt brett för att bekämpa denna brottslighet, konstaterar Johan Olsson, chef för nationella operativa avdelningen, som ger en lägesbild av hur brottsligheten utvecklas och vad som behövs för att kunna vända utvecklingen.

Brott i nära relation – hur samhället behöver kraftsamla för att förhindra den grova brottsligheten mot kvinnor

Arbetet mot brott i nära relationer har gjort framsteg under senare år och Polismyndigheten har ökat resurserna för att förbättra och utveckla arbetet med nya arbetssätt, att bryta normer etc. Men det finns fortsatt många utvecklingsområden, bland annat i samordningen mellan olika myndigheters arbete och i insatserna som riktas mot våldsutövare. Lyssna på Maria Billinger, utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor vid länsstyrelsen i Stockholm, och Michael Johansson, sektionschef brott i nära relationer i polisregion Stockholm, samtala om den verklighet de möter i sin vardag.

Avslutning

Våldsutvecklingen vi ser i Sverige är synnerligen allvarlig och polisen har ett tufft operativt läge, konstaterar rikspolischef Anders Thornberg i inledningen av sin summering av seminariet Polisen, brotten och tryggheten.