Polisens arbete med Malmö internationella forum 2021

På denna sida finns samlad information om polisens arbete med säkerheten kring forumet, som genomfördes den 13 oktober, samt information om hur arbetet kan påverka dig som bor i eller besöker Malmö i anslutning till forumet.

  • Karta över avspärrning runt Maömö Live under Malmöforumet
    Avspärrning Malmö Live
  • Karta avspärrning Malmömässan under Malmöfourmet
    Avspärrning Malmömässan
1/2

Den 13 oktober genomfördes Malmö internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Forumet genomfördes på Malmömässan och samlade ett stort antal stats- och regeringschefer, samt företrädare för såväl den akademiska världen som internationella organisationer.

Polisens uppdrag har varit att säkerställa att forumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt för både tillresta deltagare och boende och besökare i Malmö.

Så här påverkas du som bor i eller besöker Malmö

Polisens händelsenotiser med anledning av Malmöforumet:

14 oktober 08:45, Trafikhinder, Malmö
Liten påverkan i trafiken med anledning av erskortkörningar

13 oktober 08:30, Trafikhinder, Malmö


Under Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism kommer de som bor i eller besöker Malmö att påverkas. Avspärrningar kommer att ske på de platser som konferensen genomförs och där deltagarna bor, även flygplatserna Sturup och Kastrup och trafiken påverkas.

Polisen arbetar för att störningarna ska bli så små som möjligt, men det kommer periodvis att innebära stor påverkan, framförallt i trafiken.

Var kommer avspärrningarna att ske

Forumet äger rum på Malmömässan och deltagarna bor på Malmö Live. På bägge dessa platser kommer avspärrningar att finnas. Under veckan kan även andra platser komma att spärras av under kortare eller längre tid.

När sker avspärrningarna

Avspärrningarna kommer att påbörjas helgen den 9 oktober och kommer att vara på plats till torsdagen den 14. Störst störningar kommer det att vara under själva forumet den onsdagen 13 oktober.

Påverkan på trafiken, till och från flygplatserna

Trafiken kommer att påverkas när deltagarna anländer via Kastrup och Sturup under tisdagen den 12 oktober och transporteras till sitt boende på Malmö Live. Även när de lämnar Malmö den 14 oktober kommer trafiken att påverkas.

Påverkan på trafiken, centrala Malmö

Trafiken i centrala Malmö påverkas vid transporterna mellan flygplatserna och Malmö Live, men också under tisdagen och onsdagen mellan Malmö Live och Malmömässan.

När konferensen genomförs under onsdagen den 13 oktober kommer trafiken i Malmö att påverkas kraftigt. Mellan klockan 08.00–10.00 och 16.30–20.00 får man räkna med kraftiga störningar i trafiken mellan Malmö Live och Malmömässan. Även Öresundsbron kommer att påverkas.

Störningar kan även förekomma vid andra tider och på andra platser.

De här vägarna berörs

Vägarna som berörs är främst E65, Öresundsbron, Yttre Ringvägen och Pildammsvägen. De kommer under kortare och längre perioder att vara helt avstängda.

Även andra vägar kommer att användas under konferensen.

Tågtrafiken

Tågtrafiken över Öresund påverkas inte utan Öresundstågen går som vanligt.

Polisens växel kan inte lämna mer information om trafiksituationen eller avspärrningar än den som finns på denna sida. Vid övriga frågor om polisens arbete i samband med Malmöforumet - ring 114 14.

Presskontakter

Frågor om polisens arbete med Malmöforumet hänvisas till:

Presstelefon i polisområde Malmö 010-561 52 00  
tisdag 12/10 kl 07:00 - 24:00
onsdag 13/10 kl 07:00 - 24:00

Regional pressfunktion  press.regionsyd@polisen.se


Media contacts

Inquiries about the police´s work regarding Malmö Forum

Members of the press are welcome to contact:

Press telephone +46 (0)10-561 52 00

E-mail: press.regionsyd@polisen.se

Läs även

Tydligt uppdrag att fortsätta bekämpa hatbrott

Polisen ska på uppdrag av regeringen utveckla och förbättra arbetet med att bekämpa hatbrott.

Hatbrott är ett samlingsnamn för olika brott som begås på grund av gärningspersonens negativa inställning till exempelvis sexuell läggning, hudfärg eller religionstillhörighet.

Polisen ser allvarligt på den här typen av brott, eftersom det både är ett brott mot grundläggande fri- och rättigheter och allas lika värde. Det är också ett angrepp på hela samhället och demokratiska värden.

I bland annat polisregion Syd finns det speciella hatbrottsutredare som driver utvecklingen av arbetet mot hatbrott. Om ett hatbrottsmotiv upptäcks så tidigt som möjligt under polisutredningen kan polisen lämna ett bättre underlag till åklagaren. Åklagaren kan då begära i domstolen att förövaren ska få ett strängare straff. En annan orsak till att polisen frågar om hatbrottsmotivet är att det kan bidra till bättre bild över hur vanligt det är med hatbrott.

Hatbrott - polisens arbete

Demonstrationer – frågor och svar